Výskumník strojového učenia pre e-commerce Zboži.cz, ktorý je jeden z popredných cenových porovnávačov na českom trhu. Naša platforma sa opiera o rozsiahlu databázu s takmer 200 miliónmi ponúk z e-commerce sektora. Našou ambíciou je vytvoriť nad týmto obrovským množstvom dát súhrnný produktový katalóg, efektívny vyhľadávač a funkčné inzertné prostredie. Pred nami stojí rad výziev, od dátovej analýzy po implementáciu algoritmov strojového učenia, aby bolo vyhľadávanie čo najrelevantnejšie, ponuky sa správne spájali s produktmi a kategóriami, a zákazníci tak našli presne to, čo hľadajú. 

Základné predpoklady 

 • Viete programovať v jazyku Python a navrhovať efektívne algoritmy
 • Orientujete sa v problematike strojového učenia
 • Ovládate základy Linuxu
 • Máte vzdelanie či prax v obore, pracovali ste na rôznych ML projektoch 

Súčasťou práce výskumníka 

 • Je podieľanie sa na formovaní zadania výskumnej úlohy a analýzy problému
 • Samostatná práca na zadanej úlohe v spolupráci s produkt manažérmi
 • Príprava a analýza dát – Python, Pandas, (Py)Spark, Polars
 • Učenie ML modelov – pracujeme so širokou škálou modelov od rozhodovacích lesov (XGBoost/CatBoost) až po hlboké neurónové siete (PyTorch)
 • Aplikácia state-of-the-art metód
 • Vyhodnotenie navrhnutých riešení, interpretácia a prezentácia výsledkov

Čo ponúkame 

 • Zaujímavú a rozmanitú prácu, riešenie netriviálnych problémov
 • Big Data - databáza produktov a ponúk e-shopov, logy interakcií užívateľov - možnosť anotácií na mieru problému
 • Dostávame veci do produkcie, priamy dopad na milióny užívateľov
 • Zdieľanie znalostí a skúseností naprieč Seznamom
 • Osobný rozvoj – vzdelávanie, reading groups a konferencie
 • Super kolektív, neformálne a priateľské prostredie – všetci si tu tykáme a nemáme predpísaný dress code
 • Možnosť kombinácie onsite a remote práce
 • 5 týždňov dovolenky, 5 free days, cafeteria a ďalšie.
 • Ak máte navyše skúsenosť vedením ľudí a projektov, ponúkame možnosť výskumný tím aj viesť

Budete sa podieľať na produkte Zbozi.cz - Porovnávač cien, na ktorom ponúka svoje produkty takmer 30 tisíc e-shopov. Týždenne ho navštívi cez milión ľudí. 


Seznam.cz, a.s.